Uslovi plaćanja

Za naručenu robu kupac je dužan uplatiti avans u iznosu od 30% vrijednosti naručene robe, a preostalih 70% neposredno prije isporuke robe i to u maloprodajnim salonima ili na žiroračun.

Ukoliko kupac naknadno odustane od narudžbe, ne vršimo povrat avansa.

Opcije plaćanja u našim salonima

Na plaćanje gotovinom odobravamo popust od 5% na artikle koji nisu na akciji

Moguće je plaćanje shopping karticom Raiffeisen banke do 6 mjeseci na POS terminalu u našim salonima

Moguće je plaćanje shopping karticom Intesa SaoPaolo banke do 6 mjeseci na POS terminalu u našim salonima

Moguće je plaćanje shopping karticom American Express do 6 mjeseci na POS terminalu u našim salonima

Moguće je plaćanje shopping karticom Unicredit banke do 12 mjeseci na POS terminalu u našim salonima

Kreditna linija za penzionere

Kreditna linija preko fonda PIO / MIO RS za penzionere do 12 rata uz 0% kamatu

Uslovi:

 • Lična karta
 • Zadnji ček od penzije
 • Do 70 godina starosti
 • U našim salonima Vam se napravi predračun za željeni artikl, kao i administrativna zabrana koju ćete ovjeriti u fondu PIO / MIO

Pogodnosti za kupovinu preko Sindikata

Samostalni sindikat Državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH (SUFBIH)

 • 12 rata
 • Administrativna zabrana
 • Dokaz o članstvu u Sindikatu

 

Klinički centar Sarajevo

 • 8 rata
 • Iskaznica kao dokaz o radnom odnosu
 • Odobrenje radnicima koji su na listi koju dostavi sindikat

 

Samostalni sindikat Aerodrom Sarajevo

 • 6 rata
 • Odobrenje radnicima koji su na listi koju dostavi sindikat
 • Ovjerena faktura od strane sindikata

 

Doa consalting

 • 12 rata
 • Administrativna zabrana

 

Općina Hadžići

 • 6 rata
 • Administrativna zabrana

 

Mup Kantona Sarajevo

 • 6 rata
 • Iskaznica kao dokaz o radnom odnosu
 • Dodatni popust od 10% na artikle koji nisu na sniženju

 

Energoinvest Sarajevo

 • 8 rata
 • Administrativna zabrana
 • Maksimalan iznos rate 140,00KM

 

Balkan Media

 • 6 rata
 • Administrativna zabrana

 

PIO / MIO RS

 • Račun ovjeren od strane PIO/MIO
 • Penzija bez odbitaka
 • Maksimalan iznos računa 1000,00KM

 

Opća bolnica “Abdulah Nakaš”

 • 6 rata
 • Iskaznica kao dokaz o radnom odnosu
 • Odobrenje radnicima koji su na listi koju dostavi Sindikat

 

Samostalni sindikat Državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlast, javnim ustanovama u FbiH – Sindikalna organizacija Federalnog Ministarstva zdravstva

 • 12 rata
 • minimalni iznos rate je 100,00 KM
 • administrativna zabrana
 • Dokaz o članstvu u sindikatu

 

Sindikat BH pošta Sarajevo – OSO Centar Pošta Sarajevo

 • broj rata se dogovara sa Sindikatom

Uslovi kupovine i povrat PDV-a za strane državljane

PDV-SL-2 obrazac se izdaje na prodajnom mjestu.

Kupac plaća robu u punom iznosu zajedno sa PDV-om. Minimalni iznos računa sa pravom povrata PDV-a iznosi 100,00 KM, pri čemu prodavač izdaje sljedeće:

1. Fiskalni račun u punom iznosu
2. Popunjeni PDV-SL-2 obrazac u tri primjerka
3. Faktura na ime i prezime kupca

Obaveze za kupca su sljedeće:

– Da bi ostvario povrat PDV-a kupac je dužan robu koja je prethodno kupljena izvesti van zemlje u roku od 3 mjeseca.
– Prilikom prelaska granice Bosne i Hercegovine, kupac je dužan prijaviti fakturisanu robu i ovjeriti PDV-SL-2 obrazac na carini.

Povrat iznosa PDV-a se izvršava samo ako su ispunjena ova dva uslova:

a) Kupac je dužan trgovcu dostaviti valjani PDV-SL-2 obrazac i račun ovjeren od strane carine
b) Pravo na povrat PDV-a se ostvaruje isključivo ako PDV-SL-2 obrazac i faktura nisu stariji od 6 mjeseci